S diseminacijom standarda učeničkih postignuća, definisanih i objavljenih tijekom 2020./2021. godine, Agencija nastavlja i u oktobru! Svi događaji će, kao i do sada, biti organizovani u online formatu, a svi zainteresovani moći će se prijaviti pomoću onlajn prijavnog obrasca dostupnog u nastavku vijesti. Svaki od navedenih događaja ima svoj prijavni obrazac i za svaki je potrebna posebna prijava!

12.10. u 12:30 – BIOLOGIJA –  prijavni obrazac za radionicu

14.10. u 12:30 – HEMIJAprijavni obrazac za radionicu

19.10. u 12:30 – FIZIKAprijavni obrazac za radionicu

21.10. u 12:30 – GEOGRAFIJAprijavni obrazac za radionicu

26.10. u 13:00 – PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJEprijavni obrazac za radionicu