Akademija centralnoevropskih škola (ACES) objavila je novi poziv za projekte koji će biti realizovani u 2019. i 2020. godini.

Ovim putem pozivaju se organizacije za razmjenu mladih iz Njemačke i zemalja Srednje, Istočne i Jugoistočne Evrope kao i Izraela da se prijave na javni poziv pod nazivom ‘Slavimo različitosti!’ sa jednim ili više međunarodnih partnera. Škole i druge obrazovne institucije mogu da se uključe u međunarodna partnerstva i prijave za finansiranje zajedničkog projekta. EUROPEANS FOR PEACE podstiče mlade ljude da se aktivno uključe u projekte na temu ljudskih prava i demokratskih vrijednosti.

Zainteresovani mogu da se prijave na poziv do 14.1.2019.godine a provođenje projektnih aktivnosti se planira za period 1. 7. 2019.  do 31. 8 2020. godine. Organizator će osigurati sredstva za troškove, odnosno, naknade za putovanja, smještaj, opremu, projektni materijal i prezentaciju rezultata projektnih aktivnosti.

U ovom pozivu ACES-a naglasak je na međusobnoj razmjeni i prihvatanju inkluzivnih i različitih koncepta življenja. Projektne aktivnosti su usmjerene na saradnju i poticanje mladih ljudi različog iskustva na zajednički život i rad kako bi istinski upoznali jedni druge  i druge zemlje i kulture u sklopu zajedničkog kreativnog projekta. Pozivaju se sve vrste škola i različite grupe mladih ljudi da podnesu prijavu za finansiranje svojih projektnih aktivnosti.

Više informacija o javnom pozivu ACES-a možete naći na: www.europeans-for-peace.de