eTwinning sa zadovoljstvom predstavlja Godišnju temu za 2024. godinu, „Dobrobit u školi“.

U postupku analize Godišnje teme Inovacije i obrazovanja za 2023. godinu, eTwinning se već dotakao teme dobrobiti. Uz sve veće priznanje ključnog utjecaja dobrobiti na ishode učenja učenika i općenito zadovoljstvo životom, eTwinning ide korak dalje. Godišnja tema za 2024. godinu teži da edukatorima omogući da istraže i integrišu pristup dobrobiti i mentalnom zdravlju na nivou cijele škole u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom obrazovanju i IVET-u (početnom usmjerenom obrazovanju i obukama).

Obrazovanje se ne svodi samo na podučavanje učenika znanjima i vještinama, nego se sastoji i iz omogućavanja pristupa sigurnom okruženju za napredak, učenje i pojedinačni razvoj. Škole nisu samo mjesta za učenje, već ujedno djeluju kao sredine od važnosti za društveni i emotivni razvoj mladih. Djeca i mladi provode većinu svog vremena u školi i stoga škole igraju važnu ulogu u promociji i očuvanju njihove dobrobiti. Učenici koji se osjećaju sigurnim, podržanim i integriranim u svoje školske sredine će vjerovatnije napredovati na akademskom i ličnom planu. Više su uključeni u postupak učenja, razvijaju zdrave odnose s kolegama i nastavnicima i bolje su pripremljeni da rješavaju izazove i prilike u životu izvan škole.

Također treba prepoznati da je dobrobit nastavnika ključna za kreiranje zdravih, sigurnih i pedagoških sredina za podučavanje.

Kako bi se osiguralo da obrazovni sistemi budu nepristrasni i inkluzivni, eTwinning će promovirati stav da svi imaju mogućnost da ostvare svoj potencijal, bez obzira na lične okolnosti (spol, rodni identitet, nacionalnost, vjeroispovijest, sposobnosti) i porodične, kulturološke i društveno-ekonomske pozadine svih nastavnika i učenika.

Za sve članove škole je važno da se osjećaju zaštićenim od predrasuda, nasilja, zlostavljanja i vršnjačkog nasilja i da imaju osjećaj da se mogu razvijati. Od škola se očekuje da budu sigurno okruženje u kojem se svi – učenici, učitelji, roditelji i edukatori – osjećaju dobrodošlim i cijenjenim, te da se mogu slobodno izraziti bez diskriminacije.

Iz tog razloga će se eTwinning također fokusirati na vršnjačko nasilje, kao složeno pitanje koje često cilja pojedince na osnovu spola, seksualne orijentacije, nacionalnosti, religije ili sposobnosti. To može doprinijeti razvoju neprijateljskog okruženja za marginalizirane grupe. Stoga se specifičan naglasak stavlja na ponudu obuke nastavnicima o načinima rješavanja vršnjačkog nasilja i razvoja empatije kod učenika.

Kako biste se upoznali s Godišnjom temom za 2024. godinu – Dobrobit i pripremili se za uzbudljivu predstojeću godinu, preporučujemo vam da pročitate sljedeće: