Kreativnost je bez dileme jedan od najvažnijih postupaka i spoj vještina i stavova , i time se može pomoći mladim ljudima da danas napreduju u svijetu. Međutim, većina ispitanika u ovom istraživanju smatra da u školama nema dovoljno mogućnosti za kreativne aktivnosti.

Cilj ovog istraživanja bio je otkriti kako se kreativnosti pristupa u školama i šta nastavnik treba da je probudi u svojim učenicima.

Više možete pročitati na https://www.schooleducationgateway.eu/hr/pub/viewpoints/surveys/survey-on-creativity.htm